நான் உன்னை தேர்ந்தெடுக்கிறேன்…

முகப்பு ›› அற்புதங்கள் ›› நான் உன்னை தேர்ந்தெடுக்கிறேன்…

ஆண்டவர் உங்களிடம் பேசுவதை கேட்க இன்று நான் உங்களை அழைக்கிறேன். இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் மனதின் ஆழத்தை தொடுவதற்கு அனுமதியுங்கள்…

அது நீதான்,

நற்செய்தியை அறிவிக்க நான் தேர்ந்தெடுப்பது நீதான். பரலோக ராஜ்யத்தின் விசேஷத்தை உருவகப்படுத்துவதற்கு. அன்போடு கூட வேற்றுமை இல்லாமல் உண்மையை அறிவிப்பதற்கு.

நான் உன்னை என் வாசஸ்தலமாக தேர்ந்துகொள்கிறேன், என் ராஜ்யத்தை உன் வாழ்க்கையில் நிலைநாட்ட விரும்புகிறேன்.நான் உங்களை என் ராஜ்யத்தின் தூதராகவும், என் அன்பின் தூதராகவும் தெரிந்துகொண்டுள்ளேன்.

ஆம், இந்த உலகம் ஒரு புரட்சியை காணும். ஒரு அன்பின் புரட்சி ! நிறுத்தவோ, தடை செய்யவோ முடியாத ஒரு அன்பு. இந்த அன்பு உன் மூலமாக வெளிப்படும். எனக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை, நான் ஒரு பொருட்டு அல்ல, என்னால் இது முடியாது என்றெல்லாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது….உங்களிடம் என் ஆவியும் என் வார்த்தையும் உள்ளது!

என் முகத்தை தேடுங்கள், என்னை தேடுங்கள். கற்றுகொள்ளுங்கள், என்னிடம்  இருந்து கற்றுகொள்ளுங்கள்.உங்கள் நினைவுகளை என் வைத்து செயல்படுங்கள், அன்போடும் கிருபையோடும் செயல்படுங்கள்.

பசியில் வாடுபவரை பார்க்கும்போது உங்கள் கண்களை திருப்பாதீர்கள்…அவர்களுக்கு உதவி கரம் நீட்டுங்கள். வலியில் அழுவோரை பார்க்கும்போது உங்கள் கண்களை மூடாதீர்கள்…அவர்களுடைய துக்கத்தில் பங்கு பெறுங்கள். விதவையையும் அனாதைகளையும் ஒதுக்காதீர்கள். சிறையில் அடைபட்டிருப்போரை மறக்காதீர்கள்.

நான் அநேக உயிர்களை தொட்டு மறுரூபமாக்க விரும்புகிறேன், அதை உன் மூலமாக செய்ய விரும்புகிறேன்.

நீ என்னுடைய மரபணுவை (DNA) பெற்றுள்ளாய், என் இரத்தம் உன்னுள் பாய்கிறது. நான் எவ்வாறெல்லாம் இருக்கிறேனோ, நீயும் அவ்வாறாக இருக்க விரும்புகிறேன்.அன்போடு, தாராளமனதோடு, மனதுருக்கத்தோடு இருங்கள்.

மறந்துவிடாதீர்கள் : நீங்கள் உலகிற்கு உப்பும் ஒளியுமாய் இருக்கிறீர்கள்!”

இன்று நீங்கள் பெற்ற இந்த “அற்புத” செய்தியை மேலும் தியானிக்க இந்த வசனங்களை எடுத்து வாசியுங்கள்: மத்தேயு 5:14, லூக்கா 11:33, மத்தேயு 28:19, மத்தேயு 25:34-40, மத்தேயு 5:13-14.

Signature_EricCelerier

"அனுதினமும் ஒரு அதிசயம்" என்ற தினசரி ஊக்கத்தை பெற இங்கே இலவசமாக சந்தா பதிவு செய்யலாம்* சந்தா பதிவு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் Jesus.netன் விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

You are a miracle!