ஒன்றாக இயேசுவையும் விசுவாசத்தையும் கண்டறிவோம்

AMED-logo-Tamil-white-edit (1)

பதிவுசெய்தால், காலைதோறும் ‘அனுதினமும் ஒரு அதிசயம்’ என்று அழைக்கப்படும் எனது ஊக்கமளிக்கும் மின்னஞ்சலை மகிழ்ச்சியோடு உங்களுக்கு அனுப்புவேன்!

*நீங்கள் இலவச சந்தா பதிவு  செய்யும்போது ஒரு வாக்குத்தத்த படம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்!

Eric-WHITE-handtekening-transparant


* சந்தா பதிவு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் Jesus.netன் விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.