ஆண்டவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார்!

முகப்பு ›› அற்புதங்கள் ›› ஆண்டவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார்!

“நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி, சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறது; அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலுமில்லை.” (வேதாகமம், யாக்கோபு 1:17)

லண்டனின் பிரமாண்டமான, வர்த்தக முத்திரையான பிக் பென் பற்றி நீ கேள்விப்பட்டிருப்பாய் என்று நான் நம்புகிறேன். உன்னால் அதை வெகு தொலைவில் இருந்து கூட பார்க்க முடியும், மேலும் அது பல ஆண்டுகளாக நேரத்தை உண்மையாகக் கூறியுள்ளது. லண்டன் மற்றும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஜனங்கள் பிக் பென்னை அறிவார்கள்… இது ஒரு குறிப்புக்கான விஷயம், அடையாளச் சின்னம் மற்றும் கூடுகைக்கான இடமாய் இருக்கிறது.

உன் வாழ்க்கைப் பருவங்கள், பகல் மற்றும் இரவுகள், போராட்டங்கள் மற்றும் வெற்றிகள், சந்தோஷங்கள் மற்றும் கடினமான தருணங்கள் போன்ற தொடர் மாற்றங்களால் ஆனது…

வானிலை மாறுபடுகிறது, பருவங்கள் மாறுகின்றன, ஆனால் ஆண்டவர் ஒருபோதும் மாறுவதில்லை. இருந்தவரும், இருப்பவரும், என்றென்றும் இருப்பவரும் அவரே! அவர் மாறாதவரும் நித்தியமானவருமாய் இருக்கிறார்.

உன்னிடமும் கூட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம், ஒரு தெய்வீகத் தன்மையுள்ள குறிப்பிடத்தக்க விஷயம், ஒரு சரியான வழிகாட்டி இருக்கிறது. அவர்தான் …

  • எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்-அவர் உன்னைப் பற்றி எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் (வேதாகமம், சங்கீதம் 139:3 ஐப் பார்க்கவும்)
  • சர்வவல்லமையுள்ளவர் – உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்யும் திறன் அவரிடம் உண்டு (வேதாகமம், எபேசியர் 1:19 ஐப் பார்க்கவும்)
  • எங்கும் நிறைந்தவர் – அவர் எப்போதும் உன்னுடன் இருக்கிறார் (வேதாகமம், சங்கீதம் 139:8 ஐ வாசிக்கவும்)

தேவ ஆவியானவர் இன்று உன்னுடன் இருக்கிறார். அவர் இருப்பதால் நீ சமாதானத்துடன் இருக்கிறாய்! உன் எல்லா வழிகளிலும் அவர் உனக்கு ஆலோசனை வழங்கி வழிநடத்துகிறார்.

Signature_EricCelerier

"அனுதினமும் ஒரு அதிசயம்" என்ற தினசரி ஊக்கத்தை பெற இங்கே இலவசமாக சந்தா பதிவு செய்யலாம்* சந்தா பதிவு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் Jesus.netன் விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

You are a miracle!