கன்மலையின் வெடிப்பிலே தங்கியிரு

முகப்பு ›› அற்புதங்கள் ›› கன்மலையின் வெடிப்பிலே தங்கியிரு

“பூமியில் சிறியவைகளாயிருந்தும், மகா ஞானமுள்ளவைகள் நான்குண்டு. அவையாவன: …. சத்துவமற்ற ஜெந்துவாயிருந்தும், தங்கள் வீட்டைக் கன்மலையிலே தோண்டிவைக்கும் குழிமுசல்களும்…”

குழிமுசல் என்ற பாலூட்டி வகையைச் சார்ந்த பிராணி சாதாரண முயலை விட சிறிதளவு பெரியது. பெரும்பாலும் அதைக் கழுகுகள் வேட்டையாடும். இந்த அபாயத்தை எதிர்கொள்ள இந்த சிறிய பிராணிக்கு திராணி கிடையாது. ஆகவே அதை பாதுகாத்துக் கொள்ள, பாறைகளுக்குள் தன் வீட்டைக்கட்டி, பெரும்பாலும் அதன்கீழ் தங்கியிருக்கும். ஆண்டவருடைய படைப்பு நமக்கு ஏராளமானவற்றை கற்றுக்கொடுக்கிறதல்லவா?

ஏதாவது நோய், துன்புறுத்தல் (வீட்டில் அல்லது வேலையில்), அநீதி, அநியாயம், வீணான பழி அல்லது இப்படிப்பட்ட வேறு எதையாவது நீ எதிர்கொண்டிருப்பதால் நீ உதவியற்று பெலன் இல்லாமல் இருப்பதுபோல் உணரலாம். உன் மகிழ்ச்சியை திருட அல்லது உன் சமாதானத்தை குலைக்க முயற்சிப்பது எதுவாக இருந்தாலும், நீ கிறிஸ்துவினுடையவள்/ கிறிஸ்துவினுடையவன் என்று அறிந்திருப்பதே மிகவும் முக்கியமானது. இயேசுவே உன் கற்பாறை, வல்லமையான நிழல், உன் ரட்சகர், உன் பாதுகாப்பு, உன் ஜீவன்!

நீ கன்மலையின் வெடிப்பில் இருக்கிறாய், இயேசுவுக்குள் மறைந்திருக்கிறாய். பின்வரும் உண்மைகளின் நிமித்தமாக:

  • புயல் வீசி கடல் கொந்தளித்தாலும், அது அடங்கிவிடும். (சங்கீதஜம் 107:29ஐ பார்க்கவும்)
  • எதிரியானவன் கெர்ஜித்தாலும், அவன் ஓடிவிடுவான். (யாக்கோபு 4:7ஐ பார்க்கவும்)
  • உனக்கு எதிராக யுத்தம் எழுந்தாலும், நீ பயமின்றி இருப்பாய். (சங்கீதம் 27:3ஐ பார்க்கவும்)

உண்மை என்னவென்றால் இயேசு உனக்காக போராடுகிறார். அவர் இருக்கிறார், அவர் உன்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். அவருடைய பிரசன்னத்தை உன் மறைவிடமாக்கிக்கொள். இன்று அவர்மீது உன் நம்பிக்கையை வை!

Signature_EricCelerier

"அனுதினமும் ஒரு அதிசயம்" என்ற தினசரி ஊக்கத்தை பெற இங்கே இலவசமாக சந்தா பதிவு செய்யலாம்* சந்தா பதிவு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் Jesus.netன் விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

You are a miracle!